feb 24

Trends in de Cloud voor 2016

Ondanks dat bedrijven een zeer beperkte groei zien in hun budget voor de adoptie en implementatie van nieuwe technologieën zal de markt voor Cloud services het komende jaar een sterke groei doormaken. Vooral door de implementatie van de hybride Cloud oplossingen, de beschikbaarheid van een grote diversiteit applicaties en de toegenomen mobiliteit van gebruikers, zal de markt voor Cloud services stimuleren in zijn ontwikkeling. Dit betrekkelijk nieuwe segment in de ICT markt zal een sterke impuls geven aan de totale ontwikkeling van de ICT markt. Hardware producenten zullen hun strategieën aanpassen, Cloud providers zullen nieuwe technologieën en innovatieve infrastructuren implementeren en de zakelijke markt zal gebruik make van de Cloud services om de bedrijfsresultaten in positieve zin te stimuleren. De markt voor Cloas services is volop in beweging en biedt uitstekende vooruitzichten voor het komende jaar.

Trends voor Cloud diensten:

Zoals in iedere andere markt heeft ook de markt voor Cloud services te maken met trends die het gezicht van de markt gaan bepalen. Door de complexiteit van deze markt zijn er natuurlijk honderden trends waar te nemen. Maar wat zijn nu de trends die een directe invloed hebben op de groei en het resultaat van deze markt. Een aantal van de belangrijkste trends hebben we hieronder voor u verzameld.

Veranderingen in de markt:

De afgelopen jaren is het landschap van de ICT markt, met name de markt voor Cloud services, aanzienlijk veranderd. Echter op dit moment is de markt, waarin toonaangevende merken blijven voortbestaan, versneld aan het consolideren. Producenten, distributeurs en leveranciers zijn hun bedrijf aan het reorganiseren of zijn zelfs geheel van de markt verdwenen. De grote spelers in de markt voor de publieke Cloud, zoals Amazon, Apple, Google en Microsoft, profiteren van de gaten in de zakelijke markt voor Cloud services. Zij hebben hun innovatieve assortiment aangepast op de eisen en de wensen van de zakelijke markt en zullen in 2016 deze markt geleidelijk aan naar zich toetrekken. Een gevolg hiervan is dat het aantal aanbieders binnen het Infrastructure-as-a-Service (IaaS) segment tegen het eind van 2016 aanzienlijk beperkt zijn. De eerder genoemde marktleiders zullen zich meer toeleggen op het bieden van innovatieve oplossingen waarbij zij optimaal gebruik zullen maken van hun omvangrijke ecosystemen. Voor de zakelijke gebruikers betekend dit dat zij, voor het implementeren van Cloud services, samen moeten werken met kleinere leveranciers. Hierdoor zullen deze zakelijke gebruikers zich meer toeleggen op het implementeren van standaard Cloud services waarbij de adoptie van nieuwe innovatieve oplossingen uitgesteld zal worden.

Vertrouwen in de leverancier:

Zakelijke gebruikers zullen overtuigd moeten worden dat leveranciers van publieke Infrastructure-as-a-Service (IaaS) en Platform-as-a-Service (PaaS) ook werkelijk efficiënte, duurzame en winstgevende oplossingen kunnen implementeren. Zo zullen deze aanbieders van publieke cloud services het moeilijk krijgen met de verkoop van zakelijke ondersteuning, implementatie technologie en ICT management zwaar moeten leunen op de diensten en de kennis van de value added resellers (VAR’s). Deze resellers moeten een duidelijk en sluitend assortiment kunnen bieden waarmee verschillende technologie gebieden van Cloud services bestreken worden.

Management services voor Cloud diensten:

De aanbieders van de publieke Cloud services, met name Amazon, Apple, Google en Microsoft, hebben een gigantische Cloud kunnen realiseren waardoor de kleinere spelers op deze markt hun concurrentiepositie hebben moeten opgeven. De Cloud van deze grote aanbieders toont nog steeds enorme groeistuipen waarbij dagelijks meer functionaliteit, meer data en meer gebruikers aan de Cloud worden toegevoegd. Het gevolg hiervan is dat leveranciers een duidelijke keuze moeten maken als het gaat om het aanbieden van Cloud management services. Het is voor deze leveranciers onmogelijk om met een management servicemodel alle sectoren van de Cloud te kunnen bestrijken. De markt voor Cloud management services zal in 2016 een sterke groei doormaken waarbij de verschillende aanbieders hun assortiment zullen aanpassen op de eisen en de wensen van de zakelijke markt.

Management services voor Hybride Cloud:

Voor de zakelijke markt voor de hybride cloud zal het centraliseren van management services en het implementeren van een optimale beveiliging een aanzienlijke uitdaging worden. Hierbij moet men externe professionele ondersteuning op een overzichtelijke en operationele wijze combineren met de services die de eigen ICT afdeling kan bieden. Nieuwe en innovatieve servicemodellen en de implementatie van de hybride Cloud zal de marktgroei in 2016 aanzienlijk stimuleren. Hierbij zal een sterke concurrentie ontstaan tussen de Cloud providers en de leveranciers van standalone oplossingen.

Het huidge aanbod van Cloud management services sluit niet geheel aan op de ontwikkelingen in de markt. Zowel de Cloud providers als de leveranciers van Cloud oplossingen staan voor een zware opgave om een gericht Cloud management servicemodel te ontwikkelen. Zo zullen zij voor een strategie kiezen waarbij Cloud management services worden aangeboden waarbij men zich vooral zal gaan richten op essentiële automatiseringsfuncties voor specifieke toepassingen.

Verantwoordelijke beveiliging van de Cloud:

De grote Cloud providers bieden uitgebreide beveiligingsoplossingen waarbij de flexibiliteit en de mobiliteit van de gebruikers gewaarborgd kunnen worden. Echter zullen deze “standaard” beveiligingsoplossingen niet geheel aansluiten op de eisen en de wensen van de gebruikers. Veel gebruikers zullen daarom de voorkeur geven aan beveiligingsoplossingen van derde partijen zodat men kan beschikken over de gewenste functionaliteit. Een bijkomend voordeel van deze trend is dat men op het gebied van Cloud beveiliging een duidelijke scheiding van de verantwoordelijkheden bewerkstelligd. In 2016 zal men te maken krijgen met een sterke groei in het segment van Cloud beveiligingsoplossingen waarbij vooral door de leveranciers zeer specifieke en gerichte oplossingen zullen worden geboden.

Cloud gebaseerde WAN technologieën:

De markt voor Cloud gebaseerde WAN technologieën zal in 2016 verder ontwikkelen tot een volwassen marktsegment. Vooral de fundamentele veranderingen in bedrijfsprocessen zal de implementatie van Cloud gebaseerde WAN technologieën sterk toenemen. Steeds meer organisaties streven naar de integratie van Cloud gebaseerde applicaties waarbij men gebruik zal maken van Software as a Service (SAAS).

Medewerkers worden steeds mobieler en zijn steeds vaker op verschillende locaties terug te vinden. Deze ontwikkeling zal ondernemingen steeds meer dwingen om het internet en de Cloud te gebruiken als een middel om de productiviteit van de medewerkers te waarborgen. De adoptie van internet WAN technologie zal leiden tot de implementatie van hybride Cloud oplossingen waardoor ondernemingen kunnen beschikken over geavanceerde en efficiënte netwerken.

Containers in de Cloud:

Een container refereert aan dat deel van de server dat verantwoordelijk is voor het beheren van de levensduur van de webapplicaties. De container is verantwoordelijk voor het handhaven van de afzonderlijke componenten zoals zoals de Java servlets, Java Server Pagina’s en Java server Faces op de server. Het gebruik van deze containers en de bijbehorende complex geconfigureerde infrastructuur is in 2015 erg populair geworden. Deze twee samengestelde ontwikkelingen bieden grote flexibiliteit voor grootschalige toepassingen van de Cloud applicaties. Deze ontwikkeling zal in 2016 een vlucht nemen waardoor gebruikers meer worden gedwongen om gebruik te maken van geïntegreerde oplossingen.

Innovatie netwerken:

De positieve ontwikkeling van de markt voor Cloud services zal voornamelijk gedragen worden door de toenemende implementatie van hybride Cloud oplossingen. Hierbij zullen de overlay-oplossingen voor software-defined networking (SDN) op de korte en middellange termijn een uitweg bieden. Hiernaast zal de toepassing van een Virtual Network Infrastructuur (VNI) op lange termijn steeds meer functionaliteit en flexibiliteit bieden.

Inzicht in de Cloud:

Bij de zakelijke toepassingen zal, naast de nieuwe analytische toepassingen, het verkrijgen van inzicht van de Cloud applicaties en de data in de Cloud steeds belangrijker worden. Voor het optimaal en flexibel gebruik van de Cloud applicaties is het voor gebruikers noodzakelijk om over de juiste gegevens en applicaties te beschikken. Hiernaast overweegt een toenemend aantal bedrijven om gebruik te maken van de publieke Cloud voor het implementeren van back-up services. De eenvoud van het rehosten van bestaande applicaties in de vele mogelijkheden van de Cloud kunnen ten koste gaan van de flexibiliteit en kunnen een negatieve invloed hebben op de bedrijfskosten. Door helder en duidelijk inzicht te krijgen in de applicaties en de data in de Cloud zijn deze oplossingen geschikt voor de lange termijn.

Hardwareontwikkeling op basis van Cloud technologieën:

De toonaangevende producenten van hardware zullen hun strategie aanpassen op de ontwikkelingen van de markt voor Cloud services. Steeds vaker zullen zij hardware aanbieden waarbij in de ontwikkeling gebruik is gemaakt van Cloud technologieën. Vooral omdat de markt wordt gedicteerd door de Cloud technologieën, zullen hardwareproducenten grote risico’s moeten nemen om hun marktpositie te kunnen behouden. Door overnames en samenwerkingsovereenkomsten zijn de hardwareproducenten zich aan het positioneren in deze nieuwe markt.

Fuseren van IT en Telecommunicatie:

De Cloud zal de basis vormen voor Unified Communications (UC) waarbij de verschillende telecommunicatiediensten en IT netwerken zullen samenvloeien tot één enkel netwerk. Hierbij zal de telecommunicatie volledig integreren met de Cloud applicaties waardoor gebruikers kunnen beschikken over uitgebreide functionaliteiten voor het online samenwerken.

Lokale dynamische concurrentie:

Wettelijke regelingen en bepalingen hebben een invloed op de opslag van de data in de Cloud. Zo zullen lokale leveranciers, in tegenstelling tot de globale providers, optimaal profiteren van lokale wetgevingen en bepalingen. Hierbij zullen de lokale leveranciers en de globale providers op elkaar aangewezen zijn als het gaat om het leveren van Cloudservices die betrekking hebben op bijvoorbeeld dataopslag en online shopping. Hiernaast zullen specifieke markten, zoals China en Afrika, vooral lokale providers stimuleren.

Veranderingen in de marktwerking:

De tussenhandel zal steeds minder prominent kunnen presteren op de markt voor Cloud services. Vooral door het toenemende gebruik van hybride Cloud oplossingen zullen bedrijven gebruik gaan maken van een combinatie van een (lokale) value added reseller en een toonaangevende provider van Cloud services.

Alternatieve OpenStack:

OpenStack, een gratis en open-source software platform voor cloud computing , wordt veelal ingezet als een infrastructuur-as-a-Service (IaaS). Door de vele implementaties in de privé Cloud oplossingen is OpenStack hier de standaard geworden. De publieke Cloud is door het wegvallen van toonaangevende leveranciers een groeisegment voor OpenStack applicates geworden. Hiernaast zullen nieuwe leveranciers gebruik willen maken van dit gat in de markt. Ook zullen bestaande spelers in markt van de publieke Cloud oplossingen hun aandacht gaan verplaatsen naar OpenStack oplossingen.

Het ontstaan van de App-economie:

In 2015 werden wereldwijd ongeveer 189 biljoen applicaties gedownload van het internet. Maar wat is ontstaan als een eenvoudige IT-trend voor de distributie van mobiele applicaties, zal een gigantische impact hebben op de zakelijke productiviteit. Steeds vaker zal de ontwikkeling van de apps plaatsvinden op basis van beschikbare Cloud technologieën. Het delen van Business Intelligent applicaties via Unified Communications zal medewerkers stimuleren in het online samenwerken. Medewerkers zullen meer efficiënt functioneren en bedrijfsprocessen kunnen uitstekend geoptimaliseerd worden. Het verdienmodel is veelbelovend waardoor bedrijven deze mogelijkheden zullen gaan benutten om de bedrijfsresultaten een positieve impuls te geven.

Innovatieve content distributie technologieën:

Doordat Cloud providers steeds meer distributie software ter beschikking stelt aan hun gebruikers, zullen deze gebruikers steeds meer gebruik maken van Cloud services voor het uitwisselen van grote hoeveelheden content. Eigenaren van content krijgen hierdoor meer controle krijgen over de presentatie en de distributie van de content. Deze ontwikkeling zal een aanzienlijke verandering veroorzaken in het internetgedrag van de gebruikers. Content kan men beter managen en op correcte wijze weergeven op verschillende schermen en apparaten. In de concurrerende markt voor content distributie zullen broadcasters deze ontwikkeling voor willen blijven door hun gebruikers de functionaliteiten en de platformen te bieden waarmee zij meer controle krijgen over de presentatie van deze content en de methode hoe de content wordt bekeken.

Conclusie:

De markt voor Cloud services is volop in beweging en ontwikkeling. Het komende jaar zullen veel nieuwe spelers de gaten in de markt gaan opvullen. Bestaande leveranciers gaan zich toeleggen op het verwerven van kennis (Value Added Resellers) en het aanbieden van lokale Cloud oplossingen. De globale spelers op de Cloud markt zullen steeds meer hun breedgedragen oplossingen via lokale leveranciers op de markt gaan zetten. Vooral de groei in het segment voor de hybride Cloud oplossingen zal een sterke impuls geven aan de ontwikkeling van de markt voor Cloud services.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij cookies. Wij maken onderscheid tussen noodzakelijke, relevante en externe cookies. Onze noodzakelijke cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Ze zorgen voor een goede werking van onze website. De relevante en externe cookies verzamelen ook persoonlijke informatie. Zo kunnen we onze website verbeteren, voor u relevanter maken en kunnen we u relevante aanbiedingen doen. Onze externe cookies zorgen er ook voor dat u pagina’s kunt delen via social media en u relevante advertenties te zien krijgt op andere websites.

 

Bent u bekend met cookies en accepteert u het gebruik ervan?  Kies voor 'accepteren'.