Skip to main content

Een Minimum Viable Product, afgekort als MVP, is een softwareproduct dat over de minimale functionaliteiten beschikt om de early adopters tevreden te stellen. Deze early adopters zijn mensen die een product of technologie gebruiken voordat de massa dat doet. De complete set aan functionaliteiten wordt ontwikkeld en ontworpen aan de hand van een terugkerende feedbackloop met deze gebruikers.

Het gebruik van MVP’s komt veel voor in de SaaS-wereld. Ook bij het implementeren van maatwerk software binnen bedrijven komt deze manier van werken van pas. In dat geval wordt eerst de kern van het software idee opgeleverd. Vervolgens wordt de software uitgebreid aan de hand van feedback van de gebruikers, oftewel jouw medewerkers.

Drie kenmerken waar een goed MVP aan voldoet

  1. Het MVP voegt voldoende waarde toe, zodat de gebruikers het nut ervan inzien en, in het geval van een SaaS-product, het uiteindelijk willen aanschaffen. Zorg er dus voor dat je MVP niet te klein is, waardoor de toegevoegde waarde niet duidelijk wordt.
  2. Het MVP toont voldoende toekomstige voordelen om de early adopters te behouden.
  3. Gedurende de toekomstige doorontwikkeling wordt gebruik gemaakt van een feedbackloop van de gebruikers.

Waarom wil je een MVP ontwikkelen?

Wanneer mensen software willen laten ontwikkelen, hebben ze vaak niet exact voor ogen wat het eindproduct moet worden. Er bestaat enkel een globaal idee met requirements. Een MVP stelt hen dan in staat om rustig naar het eindproduct toe te werken, met als bijkomend voordeel de waardevolle input van de eerste gebruikers. Zo bereik je het beste eindresultaat afgestemd op de behoefte van de gebruikers.

Een andere reden om een MVP te ontwikkelen is dat de implementatie van nieuwe software binnen een bedrijf kan falen. Het voorkomt de weerstand van je medewerkers door ze te betrekken bij het proces. Je gaat aan de slag met hun feedback. Zo neem je ze mee bij de hand en dwing je ze niet abrupt om op een hele andere manier te werken.

Startups falen vaak om diezelfde reden; ze lanceren een product waar geen markt voor is. Door een MVP te lanceren kun je de markt eerst testen voordat je een grote investering doet.

Het doel van een MVP is dus om een minimale versie op de markt te brengen of te implementeren in je bedrijf en op die manier te achterhalen of je product/idee aanslaat en potentie biedt voor de toekomst. Blijkt het waarde te bevatten? Dan kan de MVP doorontwikkeld worden aan de hand van de waardevolle feedback van de early adapters.

Vier voordelen van een MVP

De gebruiker staat centraal

De waarde van het ontwikkelen middels een MVP zit hem in de focus op de gebruiker. Doordat de gebruiker centraal staat, kunnen de problemen die zij ervaren snel worden opgelost en worden nieuwe functionaliteiten afgestemd op hun behoeftes. Door deze feedback te gebruiken voeg je dus meer waarde toe aan je software en stijgt de kwaliteit van je product.

In de SaaS wereld zie je vaak dat gebruikers een idee voor
doorontwikkeling openbaar kunnen indienen. Overige gebruikers kunnen dan
stemmen op het idee dat hen het meeste aanspreekt. De ideeën met de
meeste stemmen worden vervolgens meegenomen in een nieuwe sprint, waarin
de features worden ontwikkeld.

Tot slot helpt het centraal stellen van de gebruiker om hen te binden aan de software. Door hen in een vroeg stadium te betrekken bij het product, ontstaat bij de gebruikers het gevoel dat zij echt invloed hebben gehad op het eindproduct.

Verkorte time-to-market

Je time-to-market wordt flink verkort wanneer je met een minimale vorm van je product live gaat. Logisch; in deze uitgeklede vorm van je software gaan een stuk minder ontwikkeluren zitten. De snelle livegang van je product brengt een aantal voordelen met zich mee.

Denk bijvoorbeeld aan het binnenhalen van abonnementsgelden als het gaat om een SaaS product. Daarnaast kun je met een snelle time-to-market een concurrentievoordeel behalen.

Gaat het om een interne implementatie? Dan versoepelt de software je processen eerder en versnelt dat je time-to-market van andere producten die je verkoopt of diensten die je aanbiedt. Ook kan het de werkzaamheden vergemakkelijken en de werkdruk verlagen, wat de werktevredenheid van je medewerkers vergroot.

Investeerders aantrekken

Het werven van investeerders is gemakkelijker na de inzet van een MVP. Je hebt immers al een voet aan de grond gekregen bij de eerste gebruikers en kunt aantonen dat er markt is voor jouw product. Dit zorgt voor vertrouwen in je idee, maakt het nut van je product zichtbaar en trekt eventuele investeerders eerder over de streep.

Kosten en risico’s verminderen

De vroege livegang van een MVP verkleint het risico van een verkeerde investering aanzienlijk. Het initiële product kan voorkomen dat je een totaalproduct ontwikkelt waar geen markt voor is of dat het product niet aansluit bij de processen in je organisatie.

Ook de feedbackloop van je gebruikers helpt je kosten en risico’s verminderen. De kans dat je ontwikkeluren steekt in functionaliteiten waar niemand op zit te wachten is dan immers klein en de kwaliteit van je product stijgt aanzienlijk. Daarbij verhoogt de korte feedbackloop het draagvlak en de betrokkenheid. Dat helpt de slagingskans van het product te verhogen.

Wat zijn risico’s van het ontwikkelen van een MVP?

De minimale meerwaarde van een MVP is soms lastig te bepalen. Doe je te veel? Dan kost de ontwikkeling van het product meer en mis je belangrijke feedbackloops. Het kan dus zijn dat je al te ver doorontwikkelt in de verkeerde richting. Doe je te weinig? Dan bind je geen gebruikers of zien zij de voordelen van het product niet in. Het is dus belangrijk om hier de gulden middenweg te vinden.

Leave a Reply